سامانه جامع خدمات الکترونیک آبفای استان همدان

حریم شخصی : كاربران مي توانند اين اطمينان را داشته باشند اطلاعات شخصي ارسالي از فرم‌هايي كه در سايت تكميل مي‌ نمايند محرمانه تلقي شده و حريم شخصي‌شان كاملا محفوظ خواهد ماند.